เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

พี่ dk ทำไม สมัครเกมส์ zone4 ไม่ได้อะ

พี่ dk ทำไม สมัครเกมส์ zone4 ไม่ได้อะ

พี่ dk ทำไม สมัครเกมส์ zone4 ไม่ได้อะ คือผม ไส่ เลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว กดตรวจสอบ อะ พอกดแล้ว มันเป็นเหมือนเดิม ไส่ id ก็เป็นเหมือนกัน

TOP

ระบบมันแจ้งขึ้นมาว่าอะไรครับผม โพสภาพด้วยก็ดีนะครับ

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่